Входно ниво ИТ 9 клас

Входно ниво 9 клас:

използвано – Google Forms

изготвил: Дарина Цандева