Кратко ръководство

Classroom for PGI Sliven

Целта на настоящото ръководството е  да послужи  на ученици  да се регистрират  и ползват онлайн уроци от виртуална класна стая в https://classroom.google.com/.

И по-конкретно – как да се включат в класни стаи по съответните предмети в ПГИ Сливен..

Идеята на виртуалната класна стая е да се използва като връзка за обмен на информация между учител и ученици в реално време.  Чрез тази платформа могат да се обособят класове по определени теми (или учебен предмет) и  учениците да получават:

  • богата допълнителна информация – във вид на видео, препратки с линкове към авторска информация в интернет, игри, прикачени презентации и др. файлове
  • възможност да предадат домашна работа/ да бъдат изпитани чрез тест онлайн и да получат оценката си веднага
  • възможност винаги да комуникират с учителя си, задавайки въпроси и получавайки насоки

ВНИМАНИЕ: За целите на образованието, изискването е учениците да се регистрират :

  1.  с реален имейл адрес
  2.  чрез истинското си лично име и фамилия

Нека проследим стъпка по стъпка как става това:


  1. Вписваме https://classroom.google.com/ в адресната лента. Отваря се следната страница, в която  натискаме посочения бутон:1