Сбор от първите n члена на геометрична прогресия


Част  1  от  3

 

=== Видео 1 в Youtube ===


Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 60.

————————————————————————————————–

Задачи за самоподготовка