Ученици – Windows 10


Учениците могат да ползват се възползват от безплатен лиценз за операционната система на 2 устройства, като инсталират Windows 10 Education Upgrade. Условието е да имат училищен акаунт от типа потребителско-име@edu.mon.bg, с който да се идентифицират. Инсталационният файл може да бъде изтеглен от сайта https://edumon.onthehub.com/.
Учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда могат да се възползват и от безплатен лиценз за Office 365, за който също използват училищния си акаунт. Пакетът Office 365 включва най-често използвания софтуер за текстообработка Word, за работа с таблици и данни Excel, за създаване на презентации PowerPoint, както и много други инструменти.
Подробни инструкции как да се възползвате от безплатните за учебни цели софтуерни продукти можете да прочетете във файла, предоставен на сайта на Министерство на образованието и науката. https://edu-old.mon.bg/