Криптовалута


Етериум

Криптовалута е цифрова валута, която използва криптографски функции за извършване на финансови транзакции.

Както подсказва името и, всяка криптовалута представлява цифрова валута, която е обезпечена чрез криптография. Една от основните и функции е да работи като средство за обмен в рамките на партньорска (P2P) икономическа система, която разчита на криптографията за предотвратяване на измами и фалшифициране.

Криптовалутите са децентрализирани

Повечето системи за криптовалути са децентрализирани и поддържани от разпределена мрежа от компютри (нодове) на хиляди точки по целия свят. Въпреки това има различна степен на децентрализация и някои криптовалути се считат за по-централизирани от други (в зависимост от тяхната мрежова структура и разпределение на нодовете).

Говорейки за криптовалути, децентрализацията се изразява, в броя субекти, които упражняват контрол. Колкото по-голям е броя на субектите, между които е разпределен е контрола, толкова по децентрализирана е валутата. Друга характерна особеност тук е, че финансовите транзакции могат да възникнат пряко между потребителите (P2P), без да са необходими посредници.

За разлика от централизираните икономически системи, емитирането и управлението на криптовалутите се определят от мрежовата архитектура. Тя се основава на програмни алгоритми и криптографски доказателства. С други думи има предварително определен набор от правила (протокол), който определя как трябва да работи системата за криптовалута.

Всички транзакции се проверяват от комуникиращи мрежови нодове. Потвърдените транзакции са постоянно записани в споделена счетоводна книга, наречена блокчейн. Тя е един от основните компоненти и основната технология на повечето системи за криптовалути .

Криптовалутите са изградени върху блокчейн

Първият блокчейн е създаден като концепция през 2008 и пуснат за изпълнение през 2009, като основен елемент от първата мрежа за криптовалути (биткойн).

Блокчейн се състои от линейна верига от множество свързани блокове, които са защитени криптографски. Всеки блок е файл, съставен от множество компоненти, като основните са списък на последните транзакции и препратка към последно създадения блок. Всеки валидиран блок също съдържа регистрирано решение (блок хеш) на сложен математически “проблем”, който е част от процеса на “копаене” на криптовалути.

Блокчейн технология може да се прилага и в други дейности, които не включват непременно финансови операции, но в контекста на криптовалутите те отговарят за воденето на постоянен запис на всички потвърдени транзакции, които работят като децентрализирано, разпределено и публично цифрово счетоводство.