Проект (клуб) даже и с лубрикант не искам :-(

Материали
Проект, занимания (клуб) по  “………………………………”

Заявяване на желание за участие в клуб по:

“==========”

“Който иска да направи нещо:

намира НАЧИН,

а останалите ПРИЧИНА