Виртулни занятия

Classroom for PGI Sliven

Съвременните деца още от малки привикват с телефони и таблети. На тях почва да им омръзва традиционната класна стая – бялата дъска, планът на урока на нея, ползването на учебник и тетрадка. Да не говорим, че се губи време, в което учениците, вместо да пишат плана в тетрадката, могат да изпълнят още една задача. В по-горния курс на обучение много ученици не си купуват учебници или ги забравят вкъщи.

Използването на облачните технологии – и по-специално използването на виртуална класна стая – решава тези проблеми. На учениците им е интересно да прочетат урока в електронен вариант, и то не само в часа, а по всяко време, не е необходимо да пишат план и да си водят записки, защото уроците са качени в платформата. Забелязват, че учителят се е подготвил за техния час, постарал се е да го направи по-интересен. Учениците оценяват положително труда на учителя и самата платформа, това допълнително ги мотивира да работят в часа.

Има различни виртуални класни стаи, някои от тях са: EDMODO, Office 365, Smart Classroom. В моята практика използвам Classroom на Google.

Classroom е достъпна за потребителите на Google. За да използваме виртуалната класна стая, трябва да имаме регистрация в Gmail. Веднъж влезли в акаунта си, имаме достъп до облачните приложения на Google: Google Docs, Drive и Gmail.

Classroom се базира на принципа, че образователните средства трябва да са лесни за употреба и достъпни за всички. Интерфейсът на класната стая на Google е с вариант на български език, с интуитивен и изчистен дизайн, така че всеки в рамките на минути да започне да работи с нея. Идеята е учителите да не губят време с технически дейности, които обслужват образователния процес (като копиране на уроци например), а бързо и ефективно да пристъпват към тяхната главна задача, а именно да преподават качествено (Гъров, 2018).

С помощта на Classroom преподавателите могат да организират в удобна електронна форма учебния процес, да създават курс, да се включват в съществуващ курс като учители, да създават теми, да качват материали в създадените вече теми, да създават и проверяват заданията на учениците, да задават въпроси, да оставят съобщения на класовете. Те имат възможност веднага да получат обратна връзка от своите ученици, да видят кой е написал домашното си, кой не е и кой го е предал със закъснение, в реално време да се свързват с тях за коментари и напътствия, което значително подобрява комуникацията между ученици и учители. Преподавателите могат също да споделят с класа линкове и съществуващи уроци, като те автоматично се структурират във виртуални папки и документи в Drive.

Classroom на Google е полезен не само на учителите, но и на учениците. Google Drive автоматично създава папка за всеки предмет и за всеки ученик.

В традиционните разбирания учителите общуват с учениците в часовете, междучасията и времето за консултация. Ако ученикът няма възможност да посети консултацията или отсъства продължително време от училище, виртуалната класна стая е един от вариантите той да не пропуска учебния материал. Учителите могат да канят учениците в създадения от тях курс или учениците могат да се присъединят към него след одобрение от учителя, като използват кода на курса. Веднъж присъединени, обучаващите се могат да взимат участие във виртуалната класна стая, да се запознаят предварително с подготвените и качени материали в удобно за тях време. За ученика е предимство да знае съдържанието на урока преди часа. Учениците могат да обменят материали помежду си, да отговарят на зададените от преподавателя въпроси и ако учителят им е разрешил, да се включват в дискусии. Платформата позволява учителят да изпраща индивидуални задания.

Приложението Classroom може да се инсталира на телефон или на таблет, работи под различни операционни системи, има мобилна версия за Android и iOS. Ако учениците инсталират приложението на телефона си, ще могат в реално време да виждат какви проекти и домашни работи имат за изпълнение. Това ще им помогне да не пропуснат или забравят крайния срок на някое задание. Те веднага виждат каква е задачата и могат да пристъпят към изпълнението й. Данните за изпълнението се обновяват незабавно и учителят може да започне проверка на работите, да постави оценки и да добави коментари.

Всеки ученик, който има регистрация в Google, може да има достъп до Classroom, като влезе в своя акаунт. Присъединява се към съответния курс, като избере опцията „Включване в курс“ и въведе неговия код.

Едно уточнение – в Google Classroom се създава курс, а не клас. Това е така, защото даден курс на обучение, например Програмиране, в 10. клас се изучава в две паралелки и тъй като учебната програма е една и съща, се предполага, че учителят ще използва едни и същи материали, затова учениците от двете паралелки се поставят в един курс.

Който е имал устойчиво отношение към тематиката го моля да сподели в контактната форма или на e-мейла своето становище.

Благодаря на всички предварително, които са или ще си направят труда.