Category Archives: Математика – 10 клас


Практически задачи- лихва   === Видео 1 в Youtube === https://www.youtube.com/watch?v=8vBtZJE-tqs&feature=youtu.be> Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 70. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка


Проста  лихва   === Видео 1 в Youtube === https://www.youtube.com/watch?v=8vBtZJE-tqs&feature=youtu.be> Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 66. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка


Част  1  от  3   === Видео 1 в Youtube === https://www.youtube.com/watch?v=8vBtZJE-tqs&feature=youtu.be> Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 60. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка


Геометрична прогресия – Въведение   === Видео 1 в Youtube === https://www.youtube.com/watch?v=8vBtZJE-tqs&feature=youtu.be> Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 56. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка Източник:


Свойства на аритметичната прогресия част 1 от 2   === Видео 1 === https://www.youtube.com/watch?v=8vBtZJE-tqs&feature=youtu.be Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 52. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка и проверка на знанията Източник:


Формула за общия член   Общ член на аритметична прогресия – Видео Лека забележка: Учебника по математика никой не го e отменял – стр 50. ————————————————————————————————– Задачи за самоподготовка и проверка на знанията     Източник:


Начин на задаване на числови редици   Начин за задаване на числови редици. Част 1 – Видео Начин за задаване на числови редици. Част 2 – Видео Начин за задаване на числови редици. Част 3 – Видео Лека забележка: Учебника Read more…