Access 2007 – Лекции и практическо ръководство

Видeо Access
Създаване на БД. Таблици и връзки между тях.
 

Как да свържете ChatGPT с други програми и да го използвате пълноценно?