Материали за IX клас

Материали
Материали за 9 клас

Присъединяване на ученици в съответните класове в

Google ClassRooom:

“Който иска да направи нещо:

намира НАЧИН,

а останалите ПРИЧИНА

Както пише Марио Пузо

“Всичко е Лично”,

Вход …

Влизате с профила си в Gmail:

Ако не знаете как да го създадете погледнете:

ТУК

и се присъединявате към класа си:

 IX а —-> h4utpa4

 IX в —-> zsvuhc6

IX г —-> wqwlssr

IX д —->  vzsbidb

Кода на класа не е премахнат, само е сменен цвета му…..

Забележка : Който, досега не е влязъл във виртуалната класна стая – автоматично ще му намаля годишната оценка с една единица ….